صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

برای خواندن قضاء نماز اموات، پول داده می شوداین کار چه فایده ای برای میت دارد؟ می شود بهشت را با پول خرید؟
شیطان که از بنی آدم به مراتب خدا را بیش تر می شناسد و از عذاب و عتاب خدا خبر دارد، چگونه خدا را تا قیامت نافرمانی می کند؟
آیا شراب خوردن با بت پرستی یکی است؟
با توجه به این که خداوند فرموده «ادعونی استجب لکم» بخوانید مرا تا دعای شما را اجابت کنم، آیا گفتن یا علی مدد، یا رسول الله مدد و... شرک نیست؟
آیا منظور از عالِم که در اسلام مورد اکرام است، فقط کسانی است که علوم حوزوی دارند؟

مرتبط با این