صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

مرگ خوب و بد چه مرگی است؟ چه کار کنیم که مرگ خوبی داشته باشیم؟
بدن انسان ها را منجمد می کنند و سالیان سال زنده نگه می دارند. این کار منافاتی با مقدرات الهی و اجل مقدر شده ندارد؟
برخی می گویند موسیقی تاثیری در ما نمی گذارد پس حرام نیست! بعضی می گویند عروسی با موسیقی حرام نیست و اگر مختلط باشد گناه است. پاسخ چیست؟
چه لزومی دارد بگوییم همه ی موجودات را خداوند آفریده است؟ مگر نمی شود توسط موجود دیگری آفریده شده باشند؟
در نماز خیلی شک می کنم. چه کار کنم؟

مرتبط با این