صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

برخی از علما اعتقاد دارند که انسان های عادی هم می توانند به مقامات معنوی انبیاء و اولیاء الهی مثل مقام محمود برسند ولی برخی دیگر از بزرگان آن را رد می کنند. کدام نظریه صحیح است؟
حکمت آفرینش طفلی که عمر کوتاهی دارد و ثمری جز داغ داری والدین ندارد چیست؟ آیا این پدیده با حکمت و عدل الهی سازگار است؟
برای رهایی از غروری که بعد از کار نیک و عبادت به ما دست می دهد چه کار کنیم؟
وقتی معتقد باشیم که سرنوشت انسان ها در علم و قضا و قدر الهی مشخص شده، دعا کردن چه فایده ای دارد؟
آیا شیعه در هر صورت به بهشت می رود؟
برای بعضی گناهان نمی شود از مردم حلالیت گرفت. چه کار کنیم؟

مرتبط با این