صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

چرا پیامبر اکرم (ص) با این که حدود ده سال با اهل مکه پیمان صلح داشتند، مکه را فتح کردند؟
در پاسخ به کسانی که می گویند این همه نماز خواندیم چه شد، شما کجا را گرفتید، چه کسی آن دنیا را دیده و... چه بگوییم؟
با توجه به حدیث امام صادق (ع) که فرمودند اگر فقر بر کسی وارد شود ایمان از در دیگر خارج می شود، مسئولیت افراد نسبت به وضعیت اقتصادی چه گونه است؟ آیا فقط یک هشدار است که مردم به فقر دچار نشوند
عوامل جذب رحمت الهی چیست؟ چه اعمالی رحمت خدا را در زندگی جاری می سازد؟
اگر این دنیا بد است، چرا امام علی علیه السلام فرمودند که یک نسیم صبح این دنیا می ارزد به صد سال آن دنیا؟

مرتبط با این