صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

منظور از این که اکراه در دین وجود ندارد این است که پذیرش دین اکراه ندارد یا خود حکم اکراهی در دین نفی شده است؟
با توجه به این که خدا از درون انسان آگاه است چرا او را امتحان می کند؟
قبل از خلقتِ زمان و مکان، چه بود؟
وقتی انسان سیری ناپذیر است و در این دنیای محدود و کم باید قناعت کند، در آخرت نعمت ها و سرگرمی های بهشت او را چگونه سیر میکند؟
در مورد این که قدم کسی خوب است یا بد و یا در بین کاسب ها می گویند دست طرف خوب است یا بد توضیح دهید.

مرتبط با این