صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

اگر دعا کردن خوب است، چرا دعای ما از مرگ عزیزانمان جلوگیری نمی کند
چه کار کنم اعتقاداتم نسبت به چهارده معصوم قوی شود؟
چه کار کنیم که برای پدر و مادری که مرحوم شده اند، به کار بیاید؟ آن ها به چه چیزی نیاز دارند؟
شما می گویید اگر من صلاحیت داشتم خداوند به جای پیغمبر (ص) من را انتخاب می کرد. آن زمان که من نبودم تا من را انتخاب کند، من امروز هستم
استاد می فرمایند با خواندن نماز قضای مرده ها، اگر جایشان بد باشد، خوب می شود تکلیف نماز اموات غیر مسلمان چه می شود؟ من تو این دنیا هر کاری خواستم بکنم به این امید که بازمانده های من من را نجات می دهند؟

مرتبط با این