صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

پسرم در مورد خدا و عدالت خدا شک دارد! مثلا می گوید چرا فاصله ی طبقاتی در کشور زیاد است؟ چرا یکی زیاد دارد و یکی از گرسنگی باید از دنیا برود؟
خیرات بهتر است جنبه ی مادی داشته باشد یا قرآن خواندن و نماز خواندن هم کفایت می کند؟ اگر مدتی نتوانیم بر سر مزار مرده برویم و از راه دور فاتحه بفرستیم، در ثواب آن برای مرده فرق می‌کند؟ پدر من کلا اهل نماز نبود. آیا ما وظیفه داریم پنجاه سال برایش نماز بخوانیم؟ اگر نخوانیم معصیت کرده‌ایم؟
اگر ما فطرتا پاک آفریده شده ایم پس چرا در مورد افراد مومن می گوییم از ظلمت به نور کشیده می شود ولی در مورد افراد کافر می گوییم از نور به ظلمت؟
عالم ذر چیست؟ چگونه شخصی می شود امیرالمومنین یکی هم می شود بنده ی عادی مثل من؟

مرتبط با این