صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

اگر هدف از خلقت انسان کمال هست، افراد ناقص الخلقه چگونه می خواهند به کمال برسند؟
چگونه کینه ی کسی که در حقمان ظلم کرده و به آبرو و مالمان خسارت غیر قابل جبران وارد کرده را از دل بیرون کنیم؟
در روایات است که زمانی که امام حسین (ع) به شهادت رسیدند فرشتگان ناراحت شدند و به خدا گفتند که چرا این اتفاق افتاد خداوند فرمود حضرت مهدی (ع) انتقام می گیرد. ولی مختار انتقام گرفت! لطفا توضیح دهید
آیا متوفی بعد از مرگ دلتنگ فرزندانش می شود؟
آیا کسی که نماز نمی خواند مرتد و کافر است؟

مرتبط با این