صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

در قرآن که می فرماید موقع قیامت که انسان ها به امر خداوند زنده می شوند می گویند چه کسی ما را از خواب بیدار کرد. پس چگونه وقتی ما برای اموات خیرات می دهیم می فهمند؟

مرتبط با این