صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

عضوی که به شخص دیگری اهدا شده در روز قیامت که همه ی اعضاء بدن می خواهند شهادت دهند چگونه شهادت می دهد؟
این که گفته می شود حضرت علی علیه السلام چنان در نماز طوری از خود بی خود می شدند که تیر را از پایشان می کشیدند چطور با بخشیدن انگشتر در نماز سازگار است؟
چرا بچه ی کافر که هنوز به سن بلوغ نرسیده تا دین خود را انتخاب کند نجس است؟
چرا درباره ی قیامت به این وحشتناکی صحبت به میان آمده؟ (مثل آیات ابتدایی سوره ی مبارکه ی تکویر
آیا سجده کردن جلوی درب ورودی حرم امامان درست است؟
مگر در زمان تولد حضرت علی علیه السلام مشرکین کعبه را تبدیل به بت خانه نکرده بودند؟ پس تولد ایشان در کعبه چه فضیلتی می تواند داشته باشد؟

مرتبط با این