صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

ما معتقدیم که باید راضی به رضای خدا باشیم - و هر اتفاق بدی که می افتد از خودمان است حال از کجا متوجه می شویم این اتفاق بد خواست خداست یا تقصیر خودمان - چطور با ضعف ایمان مقابله کنیم - چطور امامان به درجه عصمت رسیده اند - چرا همه امامان معصوم در یک دوره زمانی بوده اند - چگونه حضرت علی ع شبانه روز هزار رکعت نماز می خواند - مگر ما می توانیم غیر خواست خدا کاری انجام دهیم- مسئولیت ما در قبال گناهکاران که در برخی ازمجالس عروسی چیست - اب ریختن روی قبر ایا ثواب دارد

مرتبط با این