صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

چرا خداوند به اقایان این حق را داده که چند همسر داشته باشند ولی برای خانمها چنین نیست - چرا در عالم برزخ شفاعت و جود ندارد - چرا مسلمانان پیشرفت ندارند - ایا انسانها سرنوشت خود را خودشان مشخص می کنند - در زمان رجعت امامان به صورت کودک متولد میشوند حرم های ائمه چه می شود - ایا فقط خواندن دعاهای ماثور ثواب دارد - ایا دعاهای غیر ممکن هم داریم

مرتبط با این