لالالالالا علی جان

حضرت علی اصغر(ع) ـ هفتم محرم

یك خیمه یك گاهواره
یك مادر و شیرخواره
یك چشم خون و یكی اشك
كو دل نماید نظاره
لالالالالا علی جان

1400/05/24
|
19:59
دسترسی سریع