با مشك عمو رفت مگر آب بیارد

نهم محرم ـ تاسوعا

با مشك عمو رفت مگر آب بیارد
آن كودك تب دار كه لب تشنه فتاده
اگر تاب بیارد
آمد به لب علقمه صد شور برانگیز
نزدیك لب آورد كفی آب بنوشد
به ناگاه فرو ریخت

1400/05/26
|
18:07
دسترسی سریع