امریكا امریكا ننگ به نیرنگ تو

13 آبان ـ روز تسخیر لانه جاسوسی و روز دانش آموز

امریكا امریكا ننگ به نیرنگ تو،
خون جوانان ما می‌چكد از چنگ تو
‌ای ز شرار ستم شعله به عالم زده،
امن و امان جهان یكسره بر هم زده
بر سر هر خرمنی، در دل هر گلشنی،
آتش بیداد تو صاعقه‌ی غم زده
ثروت انبوه تو خون دل توده‌هاست،
كین تو بر سینه‌ها دشنه ماتم زده

1400/08/12
|
09:20
دسترسی سریع