سلام زندگی سه شنبه تا پنج شنبه از ساعت 10:00 به مدت 60 دقیقه

قاب زندگی - مبارزه با سرطان

گفتگوی خانم کرمی (کجری) با خانم زهرا حقیقی که با سرطان خون مبارزه کرده است در سلام زندگی 28 آبان 1398
ویژگی های این دختر 16 ساله:
امید و توکل به خداوند
زیبا نگاه کردن به زندگی
انرژی و انگیزه شخصی

1399/01/16
|
06:13
دسترسی سریع
سلام زندگی