تو نارنین دو عالم فرشته یا بشری

عید مبعث پیامبر اکرم (ص)

تو نارنین دو عالم فرشته یا بشری
ستاره ای به زمین آفتاب یا قمری
به خوبی همه خوبان همه روزگار قسم
که هر چه خوب کنند وصف تو، تو خوبتری
رواق دیده و محراب ابرویت گویند
که هم تو هم کعبه دل تو قبله نظری

1399/01/03
|
15:36
دسترسی سریع