سلسله دار ائمه نور و کوثری

.

سلسله دار ائمه نور و کوثری
وجه خدایی و به هیبت پیغمبری
شکر خدا که ما اسیر و مبتلای توییم
رسول عاشقا ملتمس دعای توییم

1399/01/04
|
21:03
دسترسی سریع