آسمان است و زمین دور سرش می گردد

شهادت امام جعفر صادق علیه السلام

آسمان است و زمین دور سرش می گردد
آفتاب است و قمر خاک درش می گردد
این قد و قامت افتاده درخت طوبی است
این محاسن به خدا آبروی دین خداست
این حرم خانه زهراست نسوزانیدش
این حسینیه مولاست نسوزانیدش
شعله پشت حرم فاطمه زاده نبرید
پسر فاطمه را پای پیاده نبرید
...

1399/03/28
|
12:49
دسترسی سریع