خدایی آروم دلت، امام هشتم اومده

دهه کرامت

خدایی آروم دلت
امام هشتم اومده
ایرونیا خبر خبر ملیکه قم اومده
دوباره جانان اومده
بانوی ایران اومده
بیارید حاجاتا رو که
نفس سلطان اومده
...

1399/04/05
|
12:56
دسترسی سریع