در تاب و تب جان به لب

شهادت امام باقر علیه السلام

در تاب و تب جان به لب
جان به لب حضرت باقر
بی تاب شده پیکرش از شعله کینه
آتش گل کرد در باغ سینه
از سوز جگر آه غریبانه کشیده
جان به لبش از شدت اندوه رسیده

1399/05/06
|
19:49
دسترسی سریع