دکتر عطاء الله بیگدلی

حوزه تخصصی:

کارشناس حقوق

دکتر عطاالله بیگدلی، استاد دانشگاه در رشته حقوق است که سابقه ی مدیریت گروه حقوق و سیاست مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع) را در کارنامه دارد.

وی در برنامه پیشرفت رادیو معارف مؤلفه‌های فرهنگی پیشرفت و عدالت را تبیین کرد .

دسترسی سریع