سرکار خانم دکتر زهرا امین مجد

حوزه تخصصی:

کارشناس مباحث زنان و خانواده

سرکار خانم زهرا امین مجد متولد 1360 می‌باشد. وی تحصیلات حوزوی خود را در سطح 4 خارج فقه و اصول به پایان رسانده است.
خانم امین مجد عضو هیأت علمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان حوزه است و مقالات و پژوهش‌هایی در رابطه با آسیب شناسی مسائل خانواده در کنفرانس‌های متعددی ارائه کرده که برخی از مقالات عبارتند از:
الهیات جنسیتی؛ علمی برای پاسخگویی به شبهات
الگوی تقسیم جنسیتی نقش ها در خانواده،
خانواده ی هسته ای از دیدگاه پارسونز
وی از سال 1381 در برنامه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی به عنوان کارشناس حضور داشته است.

دسترسی سریع