حجت الاسلام و المسلمین مجید رضایی

حوزه تخصصی:

کارشناس اقتصاد اسلامی

حجت الاسلام و المسلمین مجید رضایی در سال 1339 در شهر آبادان به دنیا آمد. سال 1359 وارد حوزه علمیه شد و از محضر اساتید گرانقدر آیات عظام قدیری، موسوی اردبیلی، وحید خراسانی، جوادی آملی، حسن زاده آملی، منتظری و تبریزی بهره برد. ایشان به مدت 10 سال در درس خارج فقه و 6 سال در درس خارج اصول شرکت کرده‌اند.
حجت الاسلام رضایی در دانشگاه رشته اقتصاد را برگزید و هم اکنون دانشجوی دکترای علوم اقتصادی است. ایشان عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید و عضو انجمن اقتصاد اسلامی ایران می‌باشد و به تدریس در حوزه و دانشگاه اهتمام ویژه دارد.

کتاب‌ها:
- کار نیروی انسانی در مکتب اقتصادی اسلام
- مقدمه‌ای بر مالیه عمومی در اسلام
- کار و دین
- فقه القضاء (حضرت آیت الله موسوی اردبیلی)

مقالات:
- زهد و قناعت در کلام و سیره امیرمؤمنان(ع)
- مالیات های حکومتی مشروعیت یا عدم مشروعیت
- اوراق خیریه در ترازوی فقه
- نظام مالی دولت های مسلمان
- جایگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد

دسترسی سریع