حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا فؤادیان

حوزه تخصصی:

کارشناس مباحث مهدوی

حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا فوادیان در شهر تهران در سال 1351 شمسی متولد شد. در سال 1360به شهر کویری دامغان همراه خانواده کوچ کرد. در سال 1365 وارد حوزه علمیه امام صادق (ع) آن شهر شد و از محضر آقایان حاج شیخ احمد فوادیان، آذری، شاه چراغی و ترابی بهره برد.
در سال 1371 وارد حوزه علمیه قم شده و از محضر آقایان حسینی خراسانی، دوزدوزانی بهره برده و سطح را به اتمام رساند. از سال 1375 از محضر آیات وحید خراسانی و جواد تبریزی، نجم الدین طبسی و مسعود پور سید آقایی کمال استفاده را برده است. در خلال درس خارج از موسسه مذاهب و مهدویت استفاده کرد.

دسترسی سریع