حجت الاسلام و المسلمین حسن معلمی

حوزه تخصصی:

کارشناس مباحث فلسفی

حجت الاسلام و المسلمین حسن معلمی سال 1338 در شهر فریدن اصفهان به دنیا آمد. سال 1356 وارد حوزه علمیه شد و از محضر اساتید گرانقدری همچون آیات عظام وحید خراسانی، تبریزی، فاضل لنکرانی، نوری همدانی و سبحانی بهره برده است. ایشان علاوه بر تحصیلات حوزوی (خارج فقه و اصول) به تحصیل در دانشگاه هم پرداخته است و دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته معارف از دانشگاه تربیت مدرس و فلسفه از مؤسسه امام خمینی (ره) است.
حجت الاسلام معلمی سفر علمی به عربستان سعودی، سوریه، عراق، بلاروس و روسیه داشته است.

سمت‌ها و فعالیت‌های استاد معلمی:
- تدریس اصول (حلقات شهید صدر)
- تدریس لمعه - مکاسب
- تدریس فلسفه - آموزش فلسفه - بدایه و نهایه
- عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
- مدیر گروه فلسفه و کلام حوزه علمیه خواهران
- عضو هیئت علمی گروه فلسفه مؤسسه امام خمینی (ره)
- تدریس فلسفه و نهایه الحکمه
- تدریس فلسفه اخلاق و نهایه الحکمه
- تدریس کفایه
- تدریس اسفار
- تدریس نهایه الحکمه - فلسفه اخلاق - فلسفه سیاست
- دبیر گروه فلسفه و کلام موسسه امام خمینی
- مدیر گروه فلسفه و کلام موسسه امام خمینی از مرکز جهانی استغفا
- عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه (فلسفه و کلام)
- عضو هیئت علمی موسسه در راه حق
- عضو مجمع عالی حکمت اسلامی
- رئیس هیئت مدیره انجمن معرفت شناسی حوزه علمیه قم
- عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه باقر العلوم
- مدیرگروه فلسفه دانشگاه باقرالعلوم
- دبیر مجمع عالی حکمت اسلامی

برخی از تألیفات استاد معلمی عبارتند از:
- نگاهی به معرفت شناسی در فلسفه اسلامی
- نگاهی به معرفت شناسی در فلسفه غرب
- باید و نباید از دیدگاه شهید مطهری
- پلورالیسم در بوته نقد
- معرفت شناسی از دیدگاه شهید مطهری
- حق و باطل در قرآن
- مبانی اخلاق
- فلسفه اخلاق
- تاریخ فلسفه
- عرفان نظری
- تاریخ فلسفه اسلامی
- شهود ماهیت و ادراک وجود
- اقسام معرفت در قران کریم
- حقیقت نفس و روح
- روح از منظر علامه شعرانی
- مبانی تصدیقی عرفان

دسترسی سریع