حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد حسین شریفی

حوزه تخصصی:

کارشناس تاریخ اسلام و مسائل فرهنگی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمدحسین شریفی، در سال 1349 در روستای رزینی از توابع شهرستان نهاوند، دیده به جهان گشود. ایشان پس از طی تحصیلات دوران ابتدایی و راهنمایی در همان روستا، در سال 1364 وارد حوزة علمیة شهرستان نهاوند شد. اما پس از یک سال تصمیم گرفت برای ادامة تحصیلات خود به حوزة علمیة قم هجرت نماید. به همین دلیل در سال 1365 وارد حوزة علمیة قم شد.
ایشان افزون بر تحصیلات حوزوی تا مقطع «خارج» و شرکت در درس‌های فقه و اصول فقهای بزرگی همچون آیات عظام وحید خراسانی، نوری همدانی، مکارم شیرازی و جوادی آملی، از سال 1371 به منظور آشنایی با حوزه‌های مختلف علوم انسانی وارد مؤسسة در راه حق (مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره) شد و پس از طی دوران عمومی (مقطع کارشناسی)، از سال 1376 وارد مقطع کارشناسی ارشد رشتة دین شناسی (فلسفة دین) مؤسسه شد.

در سال 1380 و پس از پایان مقطع کارشناسی ارشد رشتة دین‌شناسی تحصیلات دکتری خود را در رشتة فلسفة تطبیقی در همان مؤسسه ادامه داد و سرانجام در سال 1385 از رسالة دکتری خود با عنوان «معیار ثبوتی صدق قضایا» دفاع کرد. ایشان در کنار تدریس مباحث کلامی و فلسفی و اخلاقی (فلسفة اخلاق) در حوزه و دانشگاه و ارائة سخنرانی‌های علمی در برخی از دانشگاه‌های کشور، از سال 1372 به تحقیق و پژوهش در زمینة علوم اسلامی و فلسفی مشغول بوده ‌است و تاکنون مقالات و کتاب‌های متعددی در حوزه‌های یادشده به جامعة علمی و فرهنگی کشور تقدیم کرده ‌است. و تاکنون نیز چندین کتاب ایشان حایز رتبه‌های برتر کشوری و حوزوی شناخته شده است.

به عنوان مثال، کتاب «پژوهشی در عصمت معصومان» که با همکاری محقق ارجمند حسن یوسفیان به رشتة تحریر درآمده است در سال 1378 به عنوان اثر برتر حوزة علمیة قم در حوزة کلام و فلسفه شناخته شد. این کتاب در همان سال به عنوان کتاب سال دانشجویی نیز انتخاب گردید. همچنین کتاب عقل و وحی که این کتاب نیز با همکاری محقق ارجمند جناب آقای حسن یوسفیان نوشته شده است در سال 1382 به عنوان اثر برتر کنگرة دین‌پژوهان کشور انتخاب گردید و در سال 1384 به عنوان کتاب سال حوزة علمیة قم در رشتة کلام و فلسفه مورد تقدیر قرار گرفت و کتاب «آیین زندگی (اخلاق کاربردی)» ایشان نیز به عنوان کتاب سال حوزة علمیه قم در سال 1385 مورد تقدیر قرار گرفت. آقای شریفی مدت هشت ماه نیز معاونت آموزشی مؤسسة امام خمینی را برعهده داشت و هم اکنون عضو هیئت علمی گروه فلسفه موسسه آموزشی_پژوهشی موسسه امام خمینی (ره) و همچنین معاون پژوهشی این مؤسسه می باشد.

دسترسی سریع