حجت الاسلام حمیدرضا مظاهری سیف

حوزه تخصصی:

پژوهشگر عرفان واره‌ها

حجت الاسلام حمیدرضا مظاهری سیف متولد 1357 در شهر تهران می‌باشد. وی تحصیلات حوزوی خود را با گرایش اخلاق و عرفان گذرانده است.
حجت الاسلام مظاهری سیف با توجه به هجمه عرفان‌های نوظهور در جامعه دینی، مؤسسه بهداشت روانی را بنا نهاد.

دسترسی سریع