حجت الاسلام و المسلمین سیدحسین میرمعزی

حوزه تخصصی:

کارشناس اقتصاد اسلامی

حجت الاسلام و المسلمین سیدحسین میرمعزی متولد سال 1340 در شهر تهران است. سال 1362 بود که مشغول به تحصیل در حوزه علمیه شد و هم اکنون حدود 11 سال است که در دروس خارج شرکت می‌کند و از مهم‌ترین اساتید ایشان حضرات آیات تبریزی، سبحانی و وحیدخراسانی بوده‌اند. ایشان فوق لیسانس اقتصاد نظری از دانشگاه مفید دارد.

سمت‌ها و فعالیت‌ها:
- تحقیق در گروه اقتصاد جامعه مدرسین حوزه علمیه
- تدریس اصول و فقه و لمعه
- مدیریت گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
- تحقیق در زمینه بانکداری اسلامی مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما
- تدریس اقتصاد در مدرسه فقه و اصول مرکز جهانی
- تدریس در سطح سه مدرسه فقه و اصول مرکز جهانی
- دبیر انجمن علمی محققان اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
- عضو هیئت علمی (دانشیار) گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
- رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
- عضو انجمن اقتصاد اسلامی ایران
- عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم

برخی از نگاشته‌های استاد میرمعزی عبارت است از:
- اسلام و چالش های اقتصادی
- نظام اقتصادی اسلام اهداف و انگیزه ها
- اقتصاد کلان اسلامی
- نظام اقتصادی اسلام مبانی فلسفی
- ربا و مسائل عصر حاضر
- نظام اقتصادی اسلام ساختار کلان
- پول و نظام های پولی

دسترسی سریع