حجت الاسلام فرهاد (جواد) عباسی

حوزه تخصصی:

کارشناس مباحث اجتماعی و فرهنگی

سوابق تدریس:
- مدارس حوزه علمیه قم : از سال 1381 تا 1386
- مراکز تخصصی ( سطح 2 و سطح 3) : از سال 1385 تا کنون
- جامعه الزهراء (س): در سطح تحصیلات تکمیلی از سال 1389تا کنون
- باقرالعلوم(ع) و حوزه خواهران: در سطح 3 از سال 1389 تا کنون
- جامعه المصطفی (ص): از سال 1385 تا کنون ( در سطح کارشناسی، ارشد، سطح 3، تربیت مدرس)
- مدرسه مبارکه فیضیه : سال 1391
- دانشگاه ها: دانشکده علوم حدیث قم و تهران و دانشگاه شاهد تهران

سوابق مدیریتی:
- معاون آموزش مرکز تخصصی علوم حدیث حوزه علمیه قم از سال 1386 تا1390
- مدیر آموزش دانشکده علوم حدیث قم در سال 1388-1389
- عضو شورای مرکزی مرکز قرآن وعترت حوزه علمیه قم از سال 1389 تاکنون
- مدیر کل مراکز و رشته های تخصصی معاونت آموزش حوزه های علمیه از سال 1389 تا 1390
- دبیر علمی کمیته علوم حدیث مدارج علمی حوزه از سال 1388 تا 1391
- مدیر مرکز تخصصی علوم حدیث از سال 1390 تا کنون
- عضویت در گروه علمی تربیتی علوم حدیث مدرسه قرآن و حدیث مدرسه عالی امام خمینی (ره) جامعه المصطفی (ص)
- مدیر کل رشته¬های تخصصی حوزه¬های علمیه مجددا از سال 1391 تاکنون
- مجری طرح نیاز سنجی دانش حدیث در معاونت پژوهش حوزه¬های علمیه
- مجری طرح ممیزی دانش حدیث در معاونت پژوهش حوزه¬های علمیه
- مدیر کل آموزش حوزه¬های علمیه از سال 1392
- مدیر گروه علوم حدیث جشنواره علامه حلی

کارگاه ها ، همایش ها و نشست های علمی:
- نشست علمی زبان شناسی در عرصه متون دینی
- نشست علمی بررسی ادبی خطبه فدکیه
- نقش معانی ابواب فعلی در تفسیر متن
- کارگاه تاثیر ادبیات در فهم حدیث

سوابق پژوهشی:
- عضو هیات مدیره انجمن حدیث حوزه و قائم مقام رئیس انجمن مذکور از سال 1390 تا کنون
- جانشین مدیر مسوول مجله علمی تخصصی حدیث حوزه
- انتشار مقاله با عنوان‌های شیوه فقه‌الحدیثی شیخ بهایی با تکیه بر( الحدیقه الهلالیه)، نهج بلاغی سید رضی در نهج‌البلاغه
- راهنمایی، مشاوره و داوری تعدادی از پایان نامه¬های ارشد و تحقیق¬های پایانی
- راه اندازی و مسئولیت پژوهشکده حدیث حوزه با 5 گروه پژوهشی

دسترسی سریع