حجت الاسلام و المسلمین سید محمد مهدی میرباقری

حوزه تخصصی:

کارشناس غرب شناسی، فلسفه علم

ایشان در سال 1340 در شهر قم متولد شد. ایشان دروس متعدد حوزوی را از محضر بزرگان و اساتید مبرّز حوزه علمیه قم فرا گرفتند. از مهم ترین اساتید ایشان در فقه و اصول حضرات آیات جواد تبریزی، وحید خراسانی، زنجانی و سبحانی و در منطق و فلسفه حضرات آیات حسن زاده آملی، جوادی آملی و مصباح یزدی را می توان نام برد.
ایشان در حال حاضر همراه با مسئولیت دفتر فرهنگستان علوم اسلامی، به تدریس درس خارج اصول در حوزه و انجام پژوهشهای بنیادین در منطق، فلسفه، روش علوم و معارف اسلامی اشتغال دارند.
افزون بر فعالیتهای یاد شده نامبرده نشست ها و سخنرانی های علمی متعددی در زمینه های روش شناسی، فلسفه، فلسفه علوم، غرب شناسی، معارف اسلامی، سیره ائمه و تحلیل مسائل فرهنگی اجتماعی در مجامع حوزوی و دانشگاهی داشته اند.

دسترسی سریع