استاد حسن رحیم پور ازغدی

حوزه تخصصی:

نظریه پرداز فرهنگی

استاد محترم جناب آقای حسن رحیم‌پور ازغدی متواد 1343 مشهد مقدس محقق، نظریه‌پرداز و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است که از سال 1381 به عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی درآمد.
توان علمی وقدرت تحلیل و صراحت بیان جناب آقای رحیم پور از ایشان نظریه‌پردازی توانمند در حوزه انقلاب اسلامی و مباحث فرهنگی ساخته به طوری که مباحث ایدئولوژی ایشان مورد اسقبال بسیاری از فرهیختگان از حوزه و دانشگاه قرار گرفته است.
عضویت ایشان در هیئت ارزیابی علمی و فرهنگی و مدیر مسئول و سردبیر نشریه کتاب نقد یکی دیگر از فعالیت‌های علمی و گواه تبحر ایشان در حوزه های یاد شده است.
تاکنون از استاد رحیم پور ازغدی کتاب‌ها و مقاله‌های متعددی پیرامون مباحث دینی و ایدئولوژی انقلاب اسلامی منتشر شده است.
برخی از کتاب های استاد عبارت است از:
1. حسین (ع) عقل سرخ
2. علی (ع) و شهر بی آرمان
3. مهدی(ع)، ده انقلاب در یک انقلاب
4. محمد(ص)، پیامبری برای همیشه.
و برخی از مقاله‌های استاد:
1. اجتهاد شهید نبرد تحجر و التقاط
2. دین در حاشیه و دین در صحنه
3. جهانی سازی پایان تاریخ و مهدودیت
4. خدا انسان مدرنیته
5. هزار دستان فکر و کمیته هوشیاری
6. بررسی دعوت انبیا به امر به معروف و نهی از منکر
7. چرا دین و دنیا
8. اصلاحات مذهبی
9. تقابل اسلام و سکولاریزم
10. نقد عقلانیت غربی
11. تحلیلی از نتایج امر به معروف و نهی از منکر در جامعه
12. تسامح یا واقفی گری
13. ضدیت با ایدئولوژی افتخاری مشکوک برای لیبرالها
مباحث فرهنگی و اجتماعی استاد رحیم پور ازغدی هم اکنون در برنامه «برای بیداری» رادیو معارف مورد توجه بسیاری از مخاطبان قرار گرفته است.
استاد رحیم‌پور ازغذی از سوی مقام معظم رهبری به عضویت در شورای انقلاب فرهنگی منصوب شده است.

دسترسی سریع