سرکار خانم دکتر فائزه فرهودی

حوزه تخصصی:

کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی(کتابداری و اطلاع رسانی) از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

مقاطع تحصیلی:
- کارشناسی: دانشگاه خوارزمی تهران
- کارشناسی ارشد:دانشگاه الزهراء(س) تهران
- دکتری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

عناوین کسب شده:
- دانشجوی استعداددرخشاندرکل دوره کارشناسی.
- دانشجوی نمونه سال 1385 دانشگاه الزهراء(س).
- پژوهشگرنمونه سال 1385 دانشگاه الزهرا(س).
- نفراول گروه درمقطع کارشناسی ارشد دربین هم ورودی های خود در سال1384.
- نفر دوم گروه در مقطع دکتری.
- کسب مقام"قابل تقدیر" درمحور"یادداشت ومقاله فرهنگی" دومین جشنواره داخلی نشریات دانشجویی دانشگاه الزهرا(س)سال 1386.
- کسب نمره5/19ودرجه عالی درپایان نامه مقطع کارشناسی ارشد.
-کسب نمره5/19ودرجه عالی درپایان نامه مقطع دکتری.
- عضوهیات تحریریه فصلنامه پیک کتابداری درسال 1385.
- سردبیرمیهمان مجله بزم آورد. نشریه انجمن کتابداری واطلاع رسانی شاخه قم. دوره دوم شماره 4 و 5 بهاروتابستان 1387.
- جوان نخبه استان قم.
- عضو شورای سیاستگزاری "مجمع کتابخانه های تخصصی(حوزوی و دانشگاهی) استان قم" سال 1394.
- کارشناس حضوری و تلفنی رادیو معارف و رادیو قم در حوزه کتاب و کتابخوانی و مطالعه.
- داور مقالات ماهنامه الکترونیکی ارتباط علمی(نما).
- کسب رتبه در مسابقه "نیایش های قرآنی" دانشگاه خوارزمی.
- عضو کانون قرآن و عترت و شرکت فعال در مسابقات و فعالیت های قرآنی(حفظ و ترتیل و تفسیر قرآن) دانشگاه خوارزمی.
-کارشناس حضوری و تلفنی برنامه های رادیو معارف(برنامه های صبح روشن، گنجینه، باغ علم، دانشجو)
-کارشناس حضوری و تلفنی برنامه های رادیو قم(کاشانه و شب چراغ)
-کارشناس برنامه سیمای قم شبکه نور(برنامه مهربانو)

مختصری از زندگی:
در سال 62 در قم متولد شدم. پس از اخذ دیپلم ریاضی فیزیک، وارد دانشگاه خوارزمی شدم و لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی با معدل 49/ 19 اخذ کردم و بعنوان دانشجوی استعداد درخشان شناخته شدم.بلافاصله پس از آن، وارد دانشگاه الزهراء(س) جهت گذراندن دوره کارشناسی ارشد شدم و با معدل 11/19 فارغ التحصیل شدم و در این دوره دانشجو و پژوهشگر نمونه دانشگاه بودم. در سال 90وارد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران شدم جهت اخذ مدرک دکتری در رشته کتابداری و اطلاع رسانی و در سال 93 با معدل 09/19 فارغ التحصیل شدم. از سال 87 با رسانه ملی همکاری دارم و بعنوان کارشناس حضوری و تلفنی در برنامه های مختلف در حوزه کتاب، کتابخوانی و ترویج فرهنگ کتابخوانی و معرفی و شناسایی مراکز اطلاع رسانی علمی، حوزوی و دینی همکاری داشته ام. از جمله

- کارشناس حضوری برنامه دانشجو(گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف). موضوع کارشناسی: آسیب شناسی مطالعه و کتاب خوانی در زندگی امروزی خصوصا در بین جوانان
- کارشناس حضوری برنامه باغ علم(گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف). موضوع کارشناسی: معرفی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی حوزوی، علمی و دینی
- کارشناس برنامه گنجینه (گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف). موضوع کارشناسی: کتابشناسی و تحلیل کتاب های مختلف (تحلیل نقاط قوت و احیانا ضعف کتاب ها و به بیان دیگر نقد ساده و سازنده کتاب ها) که در برنامه معرفی می شود. این بخش به شنوندگان کمک می کند تا در انتخاب و گزینش کتاب ها به نکات لازم و ضروری دقت داشته باشند و طی برنامه های مختلف این نکات بیان می شود. همچنین به نویسندگان کتاب ها پیشنهاداتی جهت غنای کتابشان در ویرایش های بعدی ارائه می گردد.
- کارشناس مهمان برنامه صبح روشن(گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف). موضوع کارشناسی: انتخاب و معرفی کتاب های مرتبط با موضوع همان روز برنامه.به همراه قرائت گزیده ای از کتاب

بیش از 30عنوان مقاله علمی پژوهشی و علمی ترویجی در مجلات مختلف به چاپ رسانده ام و حدود 5 سال سابقه تدریس در دانشگاه های مختلف دروس مختلف کتابداری و اطلاع رسانی را داشته ام.
در کتابخانه ملی، کتابخانه جامعه الزهراء(س) و کتابخانه های دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم سابقه کار اجرایی داشته ام.

مقالات چاپ شده:
1- مقاله "الگوی بومی مدیریت بحران در کتابخانه های ایران(پژوهش کیفی)". چاپ شده در فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی(پیام کتابخانه سابق).دوره 21. شماره 3.پیاپی 82. پاییز 94.
2- مقاله "الگوی بومی مدیریت بحران در کتابخانه های پژوهشگاه های ایران(پژوهش ترکیبی)". چاپ شده در فصلنامه علمی پژوهشی کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی. تابستان 1393. شماره 66.
3- مقاله "تاثیر ویژگی های شخصیتی کاربران بر قضاوت ربط". فصلنامه علمی پژوهشی پردازش و مدیریت اطلاعات. دوره 29. شماره 2. زمستان 1392. 317-331.
4- مقاله"تاثیراستفاده ازفناوری واقعیت مجازی درفعالیتهاوفرآیندهای کتابداری واطلاع رسانی" .فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات(فصلنامه کتاب سابق). 1387؛ دوره 19. شماره 4. 109-124.
5- -1مقاله"لزوم به کارگیری مدیریت دانش درافزایش سطح کیفی فعالیتهای سازمانهای نوین به ویژه کتابخانه ها" . فصلنامه علمی پژوهشی علوم وفناوری اطلاعات. زمستان1387.دوره 24.شماره 2. 89-104.
6- مقاله"بررسی رابطه بین حالات روانی کاربران ومیزان تشخیص مرتبط بودن مدارک بازیابی شده هنگام جستجو". فصلنامه علمی پژوهشی علوم فناوری اطلاعات. تابستان 1388.دوره 24. شماره 4. 53-67.
7- مقاله " تاثیر حالات خلقی کتابداران مرجع و امانت، بر میزان رضایت در کتابخانه های دانشگاهی" . فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات(فصلنامه کتاب سابق). بهار 1390.دوره 22. شماره 1. 32-45.
8- مقاله "بررسی تطبیقی کیفیت زندگی کتابداران کتابخانه های عمومی ایران و مالزی طی سال های 1385-1390".چاپ شده در مجله نظام ها و خدمات اطلاعاتی. سال 3. شماره 1و2. پیاپی 9و10. زمستان 92 و بهار 93. ص 79-90.
9- مقاله "تاثیر ویژگی های شخصیتی دانشجویان کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی بر رفتار اطلاع یابی آنها". فصلنامه علمی پژوهشی دانش شناسی. سال 8. شماره 30. پاییز 94. ص87-96.
10- مقاله "تاثیر ویژگی های شخصیتی مدیران کتابخانه های دانشگاهی بر فرایند مدیریت تعارض سازمانی" چاپ شده در فصلنامه علم اطلاعات و نسخه شناسی. شماره 3. بهار 1392.
11- مقاله"شورای جهانی آرشیو: ایکا" ماهنامه دوزبانه اطلاع یابی واطلاع رسانی. سال دوم. شماره دهم. مردادماه 1387. 54-56.
12- مقاله"فناوری آر اف آی دی درکتابخانه ها" ماهنامه دوزبانه اطلاع یابی واطلاع رسانی. سال سوم. شماره هیجدهم. فروردین ماه 1388. 35-39.
13- مقاله"مقیاسهای عملکردجستجودربازیابی اطلاعات" ماهنامه دوزبانه اطلاع یابی واطلاع رسانی.
14- مقاله "معرفی بزرگترین کتابخانه دیجیتالی جهان:کوئستیا"نشریه الکترونیکی شیرازه.سال اول. شماره پنجم. مردادوشهریور 1387
15- مقاله "مقایسه آرشیو وکتابخانه ملی کاناداوسازمان اسنادوکتابخانه ملی ایران" نشریه الکترونیکی شیرازه. سال اول. شماره سوم. فروردین واردیبهشت.1387
16- مقاله"بررسی انواع سیستمهای امنیتی درکتابخانه ولزوم به کارگیری آنها" فصلنامه پیک کتابداری. سال ششم. شماره بیست وسوم. زمستان .1385
17- مقاله"مدیریت الکترونیکی اسناد: راهی به سوی توسعه مراکزاسنادی وسازمانها" .مجله الکترونیکی ارتباط علمی(نما). فروردین ماه 1388.
18- مقاله"معرفی جامع ترین نرم افزارفلسفی باعنوان کتابخانه حکمت اسلامی". نشریه الکترونیکی شیرازه. سال اول. شماره6.مهروآبان 1387
19- مقاله "معرفی پایگاه اطلاعاتیJSTORE"نشریه الکترونیکی عطف. اردیبهشت 1389
20- مقاله "معرفی پایگاه اطلاعاتیOCLC" چاپ شده در نشریه الکترونیکی عطف. سال اول.شماره دوم. خرداد و تیر 1389.
21- مقاله "کتابداران کتابخانه هاموثرترین گزینه جهت نهادینه کردن الگوی رفتاری مناسب با ارباب رجوع"خبرنامه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران. سال هفتم شماره 35. بهار و تابستان 1389.
22- مقاله "خصوصی سازی: راهکاری موثر جهت رفع مشکلات و موانع سازمان ها و مراکز آرشیوی". ماهنامه الکترونیکی ارتباط علمی(نما). دوره 17. شماره 2. آبان ماه 1389
23- مقاله"حق مالکیت معنوی درکتابخانه های دیجیتالی وپیشرفت های آتی فناوری اطلاعات درجامعه". نشریه الکترونیکی عطف. آذرماه 1389.
24- مقاله "برنامه ریزی راهبردی منابع و خدمات اطلاعاتی در کتابخانه های آموزشگاهی" پذیرفته شده در کتاب ماه کلیات. شماره 176. مرداد 1391.
25- مقاله "لزوم به کارگیری مدیریت دانش در افزایش سطح کیفی و اثربخشی فرایندها و فعالیت های سازمان های پلیسی" ماهنامه ارتباط علمی (نما).31(1). پیاپی 100. شهریور 93
26- مقاله "تاثیر هوش هیجانی کتابداران بر استخدام آنها در کتابخانه ها". ماهنامه ارتباط علمی. شماره 26. 1391
27- مقاله "مروری بر کتاب دانشنمای اطلاعات و ارتباطات". کتاب ماه کلیات. شماره 177. شهریور 1391
28- مقاله "کاربرمدار نمودن بازیابی اطلاعات در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی:رده بندی شناختی اشیاء محتوایی". چاپ شده در مجله الکترونیکی ارتباط علمی "نما". دوره 33. شماره2. پیاپی 107. فروردین 94.
29- Farhoodi, Faezeh(2015). Local model of crisis management in libraries of Iran’s research centers(mixed research). Library of philosophy and practice.

30- مقاله "تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی مدیران بر رعایت ابعاد مدیریت بومی بحران در کتابخانه های دانشگاه های ایران" پذیرفته شده در مجله علمی پژوهشی فصلنامه دانش شناسی.
31- مقاله "تفکر سیستمی و مدیریت کتابخانه ها". ارسال شده برای ماهنامه الکترونیکی ارتباط علمی(نما)

سوابق آموزشی و تدریس:
1- 5 سالتدریس دردانشگاه پیام نورتهران- واحدها و درسهای مختلف.
2- دوترم تدریس دردانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد فرهنگ وهنر قم. 4واحد موادوخدمات کتابخانه برای کودکان- موادوخدمات کتابخانه برای بزرگسالان ونوسوادان.
3- یک ترم تدریس در دانشگاه علمی کاربردی شهرداری قم. عنوان درس: طراحی و پیاده سازی کتابخانه های الکترونیکی.
4- سخنران نشست با عنوان "روش های بازیابی اطلاعات در منابع و پایگاه های اطلاعاتی" اسفندماه 1394.

سوابق اجرایی:
1- مدیر کتابخانه خواهران دفتر تبلیغات اسلامی از سال1389تا سال 1393.
2- حدود دوسال سابقه کاردرکتابخانه ملی ایران(تهران) دربخش اطلاع رسانی تخصصی.
3- یک سال سابقه کاردرکتابخانه جامعه الزهراء قم.
4- همکاری در نمایه سازی طرح های تحقیقاتی سازمان جهاد کشاورزی در محیط وب اگریس.
5- همکاری در کتابخانه دانشگاه مفید.
6- همکاری علمی در پروژه ساخت کتابخانه پردیسان سال 89.
7- همکاری در سایر طر ح های علمی مربوط به کتابخانه های مختلف.

دسترسی سریع