دکتر فؤاد ایزدی

حوزه تخصصی:

کارشناس امور سیاسی و بین‌الملل

عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان (پیوسته)
و دانشکده حقوق و علوم سیاسی (وابسته)
دانشگاه تهران

تحصیلات:
دکتری در ارتباطات جمعی از دانشگاه ایالتی لوئیزیانا (Louisiana State University)- آمریکا (1388)
تمرکز: ارتباطات سیاسی بین المللی
عنوان رساله: دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال ایران: ساختارها، بازیگران و محافل سیاستگذاری
U.S. Public Diplomacy Toward Iran: Structures, Actors and Policy Communities

کارشناسی ارشد در مطالعات ارتباطات جمعی از دانشگاه هوستون (University of Houston) - آمریکا (1384)

کارشناسی در اقتصاد از دانشگاه هوستون - آمریکا (1371)

تألیفات:
از دکتر ایزدی کتاب‌هایی نظیر «دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال ایران» و «منبع شناسی تروریسم و صلح» منتشر شده است.

دسترسی سریع