سرکار خانم دکتر مژده پورحسینی

حوزه تخصصی:

کارشناس طب سنتی

تحصیلات ومطالعات:

در سال 1368 قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
از سال 1370 تحصیل خصوصی دروس حوزه
آغاز مطالعات طب اسلامی با اساتید حوزه و گروه دانشجویان پزشکی از سال 1370
اولین خروجی کار با مقاله برگزیده پیوند اعضا سال 1372
ادامه تحقیق مطالعه وفیش برداری تا زمان آغاز تالیفات ذکر شده . تا کنون دهها هزار فیش طب اسلامی –طب سنتی جمع آوری شده است
آغاز مطالعات ریشه ای اندیشه های شهید مطهری از سال 1369تا 1376
برگزاری دوره های متعدد سیرمطالعاتی شهید در 5 دانشگاه کشور
آغاز مطالعه تفسیر المیزان با نگاه تطبیق در دامنه طب از سال 1372(تقریبا دو دور کل تفسیر المیزان مطالعه وتحقیق شد)
دوره مطالعاتی (انسان شناسی) از منظر علامه طباطبایی علامه جعفری علامه جوادی آملی طی سالهای 1370-1376
دوره تحقیقاتی ارائه مکتب طبی اسلام با الهام گیری از شیوه شهید صدر در ارائه مکتب اقتصادی اسلام که تا کنون هزاران فیش در این زمینه تهیه شده است
در سال 1393 آغاز دوره دکتری تخصصی طب سنتی ایرانی - اسلامی
از سال 1376 تا کنون بدون وقفه مشغول طبابت عمومی و از سال 1389 تا کنون فقط بر اساس طب سنتی اسلامی – ایرانی طبابت کرده ام

دسترسی سریع