دکتر احمد حاجی ده‌آبادی

حوزه تخصصی:

کارشناس فقه و حقوق

دکتر احمد حاجی ده‌‌آبادی متولد سال 1349 در شهر یزد است. ایشان علاوه بر تحصیلات حوزوی (خارج فقه و اصول) دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی دارد. دکتر حاجی ده‌آبادی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم) است و مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق پردیس فارابی قم می‌باشد.

تألیفات:
- قواعد فقه جزایی
- قواعد فقه دیات
- جبران خسارت بزه‌دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی
- بایسته‌های تقنین با نگاهی انتقادی به قانون مجازات اسلامی

دکتر ده‌آبادی بیش از 5 سال است که به تناسب در برنامه‌های «فقه پویا» و «فقه و زندگی» با رادیو معارف همکاری داشته‌اند.

دسترسی سریع