استاد سید مهدی حسینی

حوزه تخصصی:

شاعر و پژوهشگر ادبیات آیینی

استاد سید مهدی حسینی متولد سال 1348 در شهر مقدس قم می‌باشد.
تدریس ادبیات در دبیرستان‌های استان قم، مربی آموزشگاه‌ها و انجمن‌های ادبی، منتقد در حوزه ادبیات آیینی، سرودن شعر، نویسندگی و پژوهشگری و همکاری با رسانه‌ها از جمله فعالیت‌های استاد حسینی است.

دسترسی سریع