حجت الاسلام محمدجواد درودی

حوزه تخصصی:

كارشناس تربیتی

خلاصه سوابق شغلی ایشان:
تحقیق و پژوهش و تالیف در حوزه مباحث تربیت دینی و غربشناسی
عضویت در شورای فكری و شورای نظامنامه تربیتی كارگروه مجموعه های تربیت محور
مجری پروژه ترییت كودك و عوامل تربیتی

دسترسی سریع