حجت الاسلام محمدجواد درودی

حوزه تخصصی:

کارشناس تربیتی

خلاصه سوابق شغلی ایشان:
تحقیق و پژوهش و تالیف در حوزه مباحث تربیت دینی و غربشناسی
عضویت در شورای فکری و شورای نظامنامه تربیتی کارگروه مجموعه های تربیت محور
مجری پروژه ترییت کودک و عوامل تربیتی

دسترسی سریع