سرکار خانم معصومه رابودان

حوزه تخصصی:

کارشناس فرهنگی و تربیتی

سرکار خانم معصومه رابودان متولد سال 1340 هستند. ایشان در حال حاضر مشغول تحصیل در سطح 2 حوزه علمیه می‌باشند و به سخنرانی، مشاوره، تدریس و تحقیق می‌پردازند. خانم رابودان در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران فعالیت می‌کنند و مسؤول بخش نظارت می‌باشند.

دسترسی سریع