حجت الاسلام و المسلمین علی رحمانی

حوزه تخصصی:

كارشناس مباحث اجتماعی و اعتقادی

در ذیل به برخی از سوابق علمی و اجرایی حجت الاسلام و المسلمین علی رحمانی اشاره می‌شود:
- اتمام پایه ده حوزه
- شش سال شركت در درس خارج
- مدیر مسئول نشریه فیضیه به مدت سه سال
- تدریس دروس معارف دانشگاه به مدت 16 سال
- معاون نهاد رهبری در دانشگاه هنر به مدت 4 سال
- معاون نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشكی تهرام به مدت 5 سال
- سرپرست نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشكی تهران به مدت یك سال
- مشاور ریاست نهاد رهبری در دانشگاهها به مدت هفت سال

دسترسی سریع