حجت الاسلام و المسلمین علی رحمانی

حوزه تخصصی:

کارشناس مباحث اجتماعی و اعتقادی

در ذیل به برخی از سوابق علمی و اجرایی حجت الاسلام و المسلمین علی رحمانی اشاره می‌شود:
- اتمام پایه ده حوزه
- شش سال شرکت در درس خارج
- مدیر مسئول نشریه فیضیه به مدت سه سال
- تدریس دروس معارف دانشگاه به مدت 16 سال
- معاون نهاد رهبری در دانشگاه هنر به مدت 4 سال
- معاون نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تهرام به مدت 5 سال
- سرپرست نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تهران به مدت یک سال
- مشاور ریاست نهاد رهبری در دانشگاهها به مدت هفت سال

دسترسی سریع