حجت الاسلام اکبر روستایی

حوزه تخصصی:

کارشناس تاریخ اسلام

حجت الاسلام اکبر روستایی در سال 1358 در بروجرد به دنیا آمد و تحصیلات خود را تا پایان سطح سه حوزه علمیه ادامه داد و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته تاریخ اسلام اخذ کرد.

از کتاب های ایشان می توان «درسنامه خطبه غدیر» را نام برد. همچنین مقالات علمی با عناوین
سیر تتور اندیشه تقلید از مذاهب از نظر سلفیان تکفیری و تکثیر مذاهب اربعه و دیدگاه آنها
و
ریشه های درون دینی پندار تاثیرپذیری پیامبر از یهود و نصارا در آراء گلدزیهر و وات
از ایشان منتشر شده است.

دسترسی سریع