حجت الاسلام مهدی سجادی امین

حوزه تخصصی:

کارشناس فقه و حقوق

عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات زن و خانواده


سوابق تحصیلی:

- دارای مدرک سطح 3 حوزه (فوق لیسانس) با پایان‌نامه «بررسی روایات تحلیل خمس».‏
- اشتغال به نگارش رساله سطح 4 (دکترا) با عنوان «بررسی تعارض فقه و حقوق در تطبیق قاعده عسر و ‏حرج بر مسائل فقهی خانواده».‏
- شرکت در دروس خارج اساتید حوزه از جمله آیة‌الله وحید خراسانی، جواد مروی، محمد قائنی، صادق ‏لاریجانی، سید علی اشکوری، محمد تقی شهیدی، عبدالله احمدی شاهرودی.‏

- استفاده مباحث حقوقی حقوق خانواده از اساتیدی همچون دکتر قربان‌نیا، دکتر حکمت‌نیا و دکتر حبیبی‌تبار

- استفاده مباحث مربوط به مطالعات زنان از حجةالاسلام و المسلمین زیبائی‌نژاد، دکتر محمدتقی کرمی، ‏حجةالاسلام و المسلمین محمدتقی سبحانی، حجةالاسلام و المسلمین دکتر بستان و دکتر محمد پزشکی

سوابق تدریس:
مدرّس دروس سطح در مدارس حوزه علمیه قم:‏
‏1. مدرسه علمیه علوی (فقه و اصول فقه)‏
‏2. جامعه‌الزهراء (اصول فقه و فلسفه)‏
‏3. مدرسه معصومیه خواهران، سطح 3 (فقه و حقوق)‏
استاد راهنمای پایان‌نامه‌های سطح 2 و 3.‏
مقالات چاپ شده:‏
‏1. مقاله « نقد و بررسی ماده 23 لایحه حمایت از خانواده (مصوب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ‏سال 1389)»، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات راهبردی زنان، شماره 48، تابستان 1389.‏
‏2. مقاله «اذن ولیّ در ازدواج باکره»، دو ماهنامه حوراء، شماره 29، اسفند 1387.‏
‏3. مقاله «عندالاستطاعه از منظر فقهی همان عندالمطالبه است»، دو ماهنامه حوراء، شماره 29، اسفند ‏‏1387.‏
‏4. مقاله «میراث زوجه از اموال غیر منقول» دو ماهنامه حوراء، شماره 31، تیر 1388.‏
‏5. مقاله «حقوق مالی زوجه (مهریه)»، دو ماهنامه حوراء، شماره 33، بهمن 1388. ‏
‏6. مقاله «جنسیت و مرجعیت»، دو ماهنامه حوراء، شماره 34، اردیبهشت 1389.‏
‏7. مقاله «حدود و شرایط ازدواج مجدد در اسلام»، دو ماهنامه حوراء، شماره 35، مرداد 1389.‏
‏8. مقاله «اجرت خدمات زوجه از نگاه فقه»، دو ماهنامه حوراء، شماره 37، بهمن 1389.‏
‏9. مقاله «سقوط ولایت در ازدواج باکره در فرض منع غیر موجه ولیّ»، دو ماهنامه حوراء، شماره 39، ‏خرداد و تیر 1390. ‏
شرکت در کنفرانسها
‏*دبیر علمی نشست «نقد و بررسی تبلیغ سنتی زنان»، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، آذر 1389.‏
‏*دبیر علمی نشست «مؤلفه‌ها و کارکردهای خانواده در اسلام از منظر جامعه‌شناختی»، پژوهشگاه ‏علوم و فرهنگ اسلامی، مهر 1390.‏
‏*مصاحبه با روزنامه خراسان؛ ویژنامه نوروز 91:«زنان؛ استقلال مالی و تحکیم خانواده»‏
‏*داور علمی در کرسی آزاد اندیشی با موضوع «اشتغال زنان و چالشهای پیش رو» مر کز تخصصی ‏تفسیر و علوم قرآنی وابسته به مدرسه علمیه حضرت زینب (سلام الله علیها)، اردیبهشت 92.‏
‏*کارشناسی در برنامه‌های صدا و سیما با موضوعاتی همچون حجاب و اشتغال زنان.‏
‏* مصاحبه و نگارش یادداشت در پایگاه‌های تحلیلی-خبری با موضوعاتی همچون:‏
‏ - بررسی قاعده «لاحرج» در سقط جنین ناشی از زنای به عنف و محارم.‏
‏ - ازدواج با فرزندخوانده از نگاه فقه.‏
‏ - هیچ فقیهی \\\"قصد ازدواج\\\" را برای محرمیت کافی نمی ‌داند.‏

کتاب‌های در دست چاپ:‏
‏1. اذن ولیّ در ازدواج باکره
‏2. مرجعیت زن

دسترسی سریع