دکتر اسماعیل شفیعی سروستانی

حوزه تخصصی:

کارشناس مباحث مهدوی

دکتر اسماعیل شفیعی سروستانی متولد 1337 در شهر شیراز می‌باشد. وی در عرصه نویسندگی، روزنامه‌نگاری و مهدویت‌پژوهی فعالیت می‌کند.
دکتر شفیعی سروستانی پژوهش‌هایی در حوزه غرب‌شناسی، ادبیات فارسی، مطالعات فرهنگی، مطالعات مهدویت و آخرالزّمان‌شناسی ارائه کرده است.
وی مسئولیت مؤسسه فرهنگی موعود را بر عهده دارد که در عرصه مباحث مهدوی و آخرالزمانی آثار خوبی را در مجامع علمی و عمومی عرضه کرده است.

دسترسی سریع