حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی عباسی

حوزه تخصصی:

کارشناس مباحث خانواده و تربیت دینی

تحصیلات حوزوی
1- سطح یک: حوزه علمیه قم (1380-1375، تاریخ اخذ مدرک 1382)
2- سطح دو: حوزه علمیه قم (1384-1380، تاریخ اخذ مدرک 1384)
3- سطح سه:(تاریخ اتمام 1389)
4- درس خارج: فقه و اصول (1393-1385)


تحصیلات دانشگاهی
1- کارشناسی:رشته روانشناسی، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، (1385-1381)
2- کارشناسی ارشد:روانشناسی بالینی، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، (1390-1386)
عنوان پایان نامه: ساخت پرسشنامه سبک لذت جویی بر اساس منابع اسلامی و رابطه سبک لذت جویی با سلامت
عمومی
3- دکتری:رشته روانشناسی، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، (ورودی 1391- در حال تدوین پایان‌نامه)


تخصص ها در حوزه روانشناسی و مشاوره
1- درمان گری شناختی – رفتاری (CBT)
2- روان‌درمان‌گری وسواس و درمان مثبت‌نگر (PT) در افسردگی
3- مشاوره پیش از ازدواج (PMC)
4- خانواده درمانگری به روش CBTو درمان سیستم خانواده
5- مشاوره و درمانگری در مدیریت میل و رفتار جنسی
6- روش شناسی استنباط از قرآن و حدیث در موضوعات و مسائل روانشناختی
7- روش‌شناسی پژوهش در روانشناسی اسلامی


تدوین کتاب
1- عباسی، مهدی. (1390). نبض ازدواج را بگیرید، چند ساعت تفکر پیش از ازدواج،‌ قم، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره.
2- عباسی، مهدی. (1391). لذت و شادکامی از دیدگاه اسلام، قم، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث.
3- ابراهیم پور، قاسم، عباسی، مهدی و همکاران (1391). شاخص های خانواده مطلوب از دیدگاه اسلام، الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، تهران: مرکز بررسی های راهبردی ریاست جمهوری و جامعه المصطفی العالمیه.
4- عباسی، مهدی. (زیر چاپ). مبانی روانشناختی هدایت و تعمیق نگرش مهدویت در زنان، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
5- ابراهیم پور، قاسم، عباسی، مهدی. (زیر چاپ). پدیدة‌ همسرآزاری از دیدگاه حدیث و روانشناسی، موسسه دارالحدیث و سازمان بهزیستی کشور.
6- عباسی، مهدی. (1394). روانشناسی تنظیم رفتار جنسی، قم: دارالحدیث (زیر چاپ).


تدوین مقاله
1- عباسی، مهدی. (1388). بهزیستی از دیدگاه دین و روان شناسی (نقد و بررسی)، مجله روانشناسی و دین، قم،‌ موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی،‌ 6، 246-189.
2- جان بزرگی، مسعود و عباسی،‌ مهدی. (1389). رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی با پایداری هیجانی،‌ مجله روانشناسی و دین،‌ قم،‌ موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی،‌ 11،‌ 18-5.
3- عاطف وحید،‌ محمدکاظم و عباسی،‌ مهدی و دیگران (1387). گزارش کارگروه خشونت خانگی،‌ گزیده مقالات و نتایج کارگروه های نخستین همایش علمی اسلام و آسیب های اجتماعی، تهران،‌ سازمان بهزیستی کشور، 119-110.
4- عباسی،‌ مهدی. (1386). نقش نیازها در بهداشت روان، دین و بهداشت روان، مجله راه تربیت،‌ قم،‌ جامعه المصطفی العالمیه،‌ 3، 257-227.
5- عباسی،‌ مهدی. (1388). عوامل روان شناختی همسرآزاری با نگرش به منابع اسلامی، مجله راه تربیت،‌ قم،‌ جامعه المصطفی العالمیه،‌ 9، 153-125.
6- عباسی، مهدی و اصفهانی‌نژاد. (1394). بازشناسی عوامل لذت‌بری سعادت‌نگر؛ بررسی مجدد ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه، قم: اسلام و پژوهش‌های روان‌شناختی، سال اول، شماره دوم.
7- عباسی، مهدی. (1394). تبیین نظام روی‌اوری و بازداری رفتاری بر اساس تعامل ترس و امید در منابع اسلامی، قم: پژوهش‌نامه روان‌شناسی اسلامی، سال اول، شماره اول.
8- عباسی، مهدی. (1394) سعادت نگری و لذت نگری بر روی پیوستار: کمی سازی سبک لذت بری براساس یک مدل مفهومی در منابع اسلامی، قم: کنگره علوم انسانی اسلامی.


راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه
1- شاخص‌های سلامت روانی – بدنی در کتاب کافی، مقطع دکتری، دانشگاه قرآن و حدیث
2- روش‌های نهادینه‌سازی اخلاق در کودکان، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه معارف
3- الگوی مدیریت خشم در سبک زندگی اسلامی از منظر قرآن و حدیث، مقطع کارشناسی ارشد، مؤسسه علمی فرهنگی آل یاسین.
4- ساخت پرسشنامه شوخ طبعی بر اساس منابع اسلامی، مقطع کارشناسی ارشد، مؤسسه اخلاق و تربیت
5- رابطه پیشرفت تحصیلی با هوش هیجانی در طلاب، سطح 3 حوزه، مرکز تخصصی مشاوره اسلامی حوزه
6- ساخت پرسشنامه آرامش بر اساس مفهوم طمأنینه، کارشناسی ارشد، مؤسسه اخلاق و تربیت
7- باورهای غیرمنطقی از دیدگاه الیس و نقد آن بر اساس قرآن و حدیث، کارشناسی ارشد، مؤسسه اخلاق و تربیت
8- ساخت پرسشنامه احسان مندی در روابط بین فردی، کارشناسی ارشد، مؤسسه اخلاق و تربیت
9- الگوی اسلامی مهارتهای زناشویی در منابع اسلامی، سطح 3، حوزه علمیه قم
10- رابطه اعتقاد به خدا و تعهد زناشویی، کارشناسی ارشد، مؤسسه اخلاق و تربیت
11- لذت‌گرایی و سعادت‌گرایی در روانشناسی مثبت‌نگر در مقایسه با دیدگاه اسلام، کارشناسی ارشد، دانشگاه معارف.
12- .....


طرح‌های پژوهشی در حال انجام
1- مشاوره و روان‌درمانی اسلامی با رویکرد مثبت‌نگر، پژوهشگاه قرآن و حدیث، گروه روانشناسی اسلامی (کتاب)
2- درمان افسردگی با روش ارتقای بهباشی سعادت‌نگر، موسسه آموزشی – پژوهشی امام خمینی (ره) (پایان نامه)
3- ترجمة کتاب «مشاورة اسلامی: درآمدی در نظریه‌پردازی و کاربرد» (کتاب)


سایر فعالیتهای علمی- حرفه‌ای
1- روان درمانی و مشاوره در موضوعات خانواده و اختلالات اضطرابی در مراکز مشاوره و کلینیک‌های روان‌درمانی.
2- نظارت و ارزیابی مقالات علمی پژوهشی فصلنامة روانشناسی و دین، فصلنامة اسلام و پژوهش‌های روانشناختی، پژوهش‌نامه روان‌شناسی اسلامی و کنگرة علوم انسانی اسلامی.
3- راهنمایی و مشاوره کتابهای منتشر شده در مرکز مشاوره مؤسسه امام خمینی.
4- مطالعه و تبلیغ در کشورهای منطقة امریکای لاتین.


سوابق علمی - اجرایی
1- دبیری پژوهش گروه روانشناسی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (1387-1386)
2- مسؤولیت کارگروه خانواده مرکز مشاوره موسسه امام خمینی (1389-1387)
3- مدیریت مرکز مشاوره و راهنمایی موسسه امام خمینی (1392-1390).
4- عضو هیأت علمی:پژوهشکده اخلاق و روانشناسی اسلامی– گروه روانشناسی اسلامی، پژوهشگاه قرآن و حدیث.
5- معاونت پژوهش و عضو شورای علمی گروه: مرکز تخصصی مشاوره اسلامی امام خمینی (ره) – حوزة علمیه قم.
6- عضو دو دوره هیأت مدیرة انجمن روانشناسی اسلامی.

دسترسی سریع