دکتر عبدالوهاب فراتی

حوزه تخصصی:

کارشناس علوم سیاسی

دکتر عبدالوهاب فراتی متولد سال 1347 در شهر شوش است. ایشان علاوه بر تحصیلات حوزوی (خارج فقه و اصول) دکترای علوم سیاسی از دانشگاه باقرالعلوم دارد.
تدریس، پژوهش، مدیر گروه مؤسسه انقلاب اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه از فعالیت‌های دکتر فراتی است.
از تألیفات دکتر عبدالوهاب فراتی می‌توان به این موارد اشاره نمود: انقلاب اسلامی و بازتاب آن، اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)، اندیشه سیاسی سید جعفر کشفی، (از مرجعیت تا تبعید حضرت امام) تاریخ شفاهی، رهیافت نظری بر انقلاب اسلامی، گونه‌های مشروعیت قدرت سیاسی در ایران، آزادی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) و امام خمینی (ره) و نسل سوم است.

دسترسی سریع