دکتر لطف الله فروزنده

حوزه تخصصی:

کارشناس مدیریت

دکتر لطف‌الله فروزنده‌دهکردی متولد سال 1340 شهرکرد است و سابقه معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و معاون توسعه و منابع انسانی ریس جمهور در دولت‌های پیشین را در کارنامه دارد.
دکتر فروزنده‌ دارای مدرک دکتری در رشته دکتری مدیریت استراتژیک از دانشگاه تهران است. پیش از آن مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مدیریت منابع انسانی از دانشگاه تهران و مدرک کارشناسی خود را در رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه اصفهان گرفته بود. وی هم اکنون عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تربیت مدرس است.

کتاب:
•مدیریت استراتژیک، نشر: دانشگاه پیام نور

دسترسی سریع