حجت الاسلام محمدجواد فلاح

حوزه تخصصی:

پژوهشگر مباحث اعتقادی

الف) سوابق آموزشی و اجرایی:
- دانش آموخته حوزه علمیه قم و دکتری دانشگاه تهران
- مدرس حوزه علمیه و دانشگاههای قم، معارف اسلامی، تهران و دانشگاه علمی کاربردی (88 تا اکنون)
- مدرس حوزه علمیه
- مدیرگروه و عضو هیئت علمی گروه پژوهشی اخلاق اسلامی دانشگاه معارف اسلامی
- پژوهشگر مرکز پژوهشهای صدا و سیما
- مدیر داخلی ودبیر تحریریه فصلنامه علمی-پژوهشی اندیشه نوین دینی(86-88)
- مدیر داخلی ودبیر تحریریه وویراستارعلمی فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه اخلاق .(88تا اکنون)
- کارشناس پاسخگویی به سوالات دینی از سال 87 و مدیر گروه کلام ودین پژوهی مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی(از 89تا 91 ).
- کارشناس و کارشناس- مجری برنامه های شبکه قم ورادیو معارف در زمینه های کلام ودین پژوهی واخلاق
- عضو شورای آزاد اندیشی وکرسیه های نظریه پردازی دانشگاه تهران
- داور مقالات علمی وپژوهشی وارزیاب وداور کتاب سال حوزه.

ب) کتاب‌ها:
- کتاب اخلاق همسایه داری وآپارتمان نشینی،قم،مرکز پژوهشهای صدا وسیما،زمستان88
- کتاب انسان شناسی ازدیدگاه علامه طباطبایی؛دردست تهیه.به سفارش معاونت پژوهشی دانشگاه معارف.

ج) مقالات:
- خداشناسی علوی در مثنوی مولوی
- تحلیل برهان فسخ عزایم در مثنوی مولوی
- بررسی اسناد روایت عرفت الله...
- بررسی تطبیقی شروح نهج البلاغه دربرهان فسخ عزایم
- تحلیلی برچگونگی دلالت معرفت نفسیر شناخت خدا
- گونه شناسی وتقریر برهان فسخ عزائم
- استاد مطهری معیاری برای کرسی های آزاد اندیشی
- نقش راهبردی رساله الحقوق امام سجاد (ع) در اخلاق کاربردی

دسترسی سریع