حجت الاسلام دکتر عبدالله محمدی

حوزه تخصصی:

کارشناس حکمت و فلسفه

عبداله محمدی در سال 1356 در تهران متولد شد. در سال 1375 وارد حوزه علمیه تهران (مدرسه آیت الله مجتهدی) گردید و تا سال 1380 در تهران توانست تا ابتدای پایه هشتم را سپری کند. وی در این سال به حوزه علمیه قم وارد شد و در دوره سطح تحصیلات خود را ادامه داد و همزمان در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در مقطع کارشناسی رشته فلسفه وارد شد. وی پس از اتمام دوره سطح در درس خارج اساتیدی چون آیات عظام و حجج اسلام محقق داماد، مومن، علیدوست، مددی و معلمی حاضر شد.
او همزمان در دروس استاد فیاضی، معلمی، حسین زاده و یزدان‌پناه فلسفه، معرفت‌شناسی و عرفان اسلامی را آموخت و در فلسفه غرب از اساتیدی چون دکتر حسین غفاری، دکتر فنایی، دکتر سلیمان حشمت، دکتر محسن قمی، دکتر افضلی و دکتر عبدالهی بهره جست.
در سال 1384 در مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) پذیرفته شد و در سال 1388 موفق به دفاع از پایان نامه با درجه عالی شد. در همان سال در دوره دکتری دانشگاه باقرالعلوم(ع) پذیرفته و در سال 1392 فارغ التحصیل شد. پایان نامه او در حوزه معرفت شناسی و درباره «ارزش معرفت شناختی دلیلی نقلی» است که با راهنمایی استاد حسین زاده و مشاوره استاد لگنهاوسن سامان یافت و موفق به اخذ نمره 20 گردید. این رساله نخستین پژوهشی است که در ایران درباره معرفت‌شناسی دلیل نقلی صورت گرفته است.

آثار پژوهشی:
کتب:
1- کتاب «امیرمؤمنان» از مجموعه چهل¬چراغ حکمت، انتشار در سال 1389، کانون اندیشه جوان.
2- کتاب «نصر، سنت و تجدد»، انتشار در سال 1391، کانون اندیشه جوان.
3- کتاب «چرا دعایم مستجاب نمی‌شود؟» انتشار در سال 1391، آستان قدس رضوی.
4- کتاب «ابزارهای فکری جنگ نرم» در آستانه چاپ.
مقالات:
1- مقاله «پلورالیزم در دین یا پلورالیزم دینی» در نشریه علمی پژوهشی اندیشه نوین دینی، پاییز 1389، شماره 22.
2- مقاله «هویت تعلقی نفس و آثار آن در حکمت متعالیه» در نشریه علمی پژوهشی جاویدان خرد، تابستان 1390، ش19.
3- مقاله « مقاله تحویل گرایی در معرفت شناسی دلیل نقلی» در نشریه علمی پژوهشی ذهن(تأیید و در حال انتشار)
4- مقاله «ارزش معرفت‌شناختی اطمینان در مقایسه با علم، یقین و ظن» در نشریه علمی پژوهشی معرفت فلسفی.( تأیید و در حال انتشار)
5- مقاله «وجود شناسی تطبیقی دکارت و پیروان وی» در نشریه علمی تخصصی طلوع نور شماره 38، زمستان 1390.
6- مقاله «مبانی نقد مدرنیته از نظر دکتر نصر» د ر نشریه علمی ترویجی معرفت، شماره 159، اسفند 1389.
7- مقاله «عرفان و معنویت دکتر نصر در مقایسه با عرفان شیعی» در نشریه علمی ترویجی معرفت، ش161، اردیبهشت 1390.
8- مقاله «اعتبار معرفت شناختی خبر واحد در اعتقادات دینی» در نشریه علمی تخصصی ذهن، ش43، پاییز 1389.
9- مقاله «نقد نظریه تباین دین و معنویت» در نشریه علمی تخصصی معرفت کلامی، شماره 7، پاییز 1390.
10- مقاله «روش شناسی جریان‌های دین پژوهی» در نشریه علمی تخصصی پژوهش و حوزه، تابستان 1386، ش30 -31.
11- مقاله «بایسته‌های حکمت اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری» منتشر شده در مجموعه مقالات شریعه شهود، یادنامه استاد جلال الدین آشتیانی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386.
12- مقاله نقد و بررسی «بازگشت به خویشتن» از منظر دکتر شریعتی، در مجموعه مقالات «شریعتی، دین و جامعه»، انتشار سال 1392، کانون اندیشه جوان.
13- مقاله نقد و بررسی «شریعتی و روحانیت»، در مجموعه مقالات «شریعتی، دین و جامعه»، انتشار سال 1392، کانون اندیشه جوان.
14- مقاله «آزادی و مسئولیت انسان»، در مجموعه مقالات انسان‌شناسی اسلامی، (کتاب درسی)، نشر معارف، در آستانه چاپ.
15- مقاله «معنویت» در مجموعه مقالات انسان‌شناسی اسلامی، (کتاب درسی)، نشر معارف، در آستانه چاپ.
16- مقاله «عقل و آگاهی انسان» در مجموعه مقالات انسان‌شناسی اسلامی، (کتاب درسی)، نشر معارف، در آستانه چاپ.
17- تدوین بیش از 25 مدخل از «فرهنگ نامه اصطلاحات کلام جدید»، پژوهشکده باقرالعلوم(ع).
18- مقاله «نیم نگاهی به چیستی و مولفه¬های جنگ نرم»، کانون اندیشه جوان، در آستانه چاپ.
مقالات ارائه شده به همایش¬های ملی و بین المللی:
1- مقاله «نقش آیات و روایات شیعی در شکوفایی عقل»؛ همایش بین المللی روز جهانی فلسفه سال 1389، چاپ شده در مجموعه مقالات همایش.
2- مقاله « علم قدسی از منظر نصر» همایش ملی «مبانی فلسفی علوم انسانی» منتشر شده در مجموعه مقالات همایش.
3- مقاله «اضلاع دین پژوهی سید حسین نصر»؛ همایش ملی جریان¬های کلامی معاصر، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
سخنرانی در نشست علمی و کارگاه دانش‌افزایی:
1- نشست نظریه پردازی «ارزش معرفت شناختی خبرواحد در اعتقادات دینی» در انجمن معرفت شناسی حوزه علمیه قم در سال 1391.
2- نشست نظریه پردازی «ارزش معرفت شناختی دلیل نقلی» در انجمن معرفت شناسی حوزه علمیه قم در سال 1392.
3- نشست علمی «نسبت میان اعتبار عملی و واقع¬نمایی» در مجمع عالی حکمت اسلامی، در سال 1392.
4- کارگاه سه روزه دانش افزایی برای اساتید علم کلام در موضوع خداشناسی، حوزه علمیه خواهران، سال 1391.

تدریس:
1- فلسفه اسلامی، کتاب نهایه الحکمه، دوره کارشناسی ارشد، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
2- معرفت شناسی دینی، دوره کارشناسی ارشد، مرکز تخصصی فلسفه حوزه علمیه قم.
3- کلام جدید، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه باقرالعلوم(ع).
4- غرب شناسی، کارشناسی ارشد، دانشگاه باقرالعلوم(ع).
5- تاریخ فلسفه غرب، کارشناسی ارشد، جامعه الزهراء(س).
6- اصول فلسفه و روش رئالیسم، حوزه علمیه قم.
7- فلسفه اسلامی، کتاب بدایه الحکمه، حوزه علمیه قم.
8- فلسفه اسلامی، کتاب آموزش فلسفه، دوره کارشناسی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
9- فلسفه اسلامی، کتاب فلسفه مقماتی، دوره کارشناسی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
10- فلسفه اخلاق، دوره کارشناسی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
11- معرفت شناسی، دوره کارشناسی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
12- انسان‌شناسی، دوره کارشناسی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

دسترسی سریع