دکتر حسین مرادی دهنوی

حوزه تخصصی:

متخصص طب سنتی

عضو هیئت علمی (استادیار)،‌مدیر گروه طب سنتی و سرپرست دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی قم

دسترسی سریع