حجت الاسلام علی اکبر وحیدی

حوزه تخصصی:

کارشناس معارف نماز

تحصیلات خارج فقه و اصول، رشته تخصصی تفسیر
مدرس دوره‌های «قالب‌های بیان تفسیر»
عضو هیأت علمی ستاد تفسیر قم (دوره مهارت های بیان تفسیر)
محقق و مدرس «تفسیر آیات نماز» در مرکز تخصصی نماز
همکاری در تألیف کتاب «تفسیر همراه»
مؤلف کتاب «تفسیر آیات نماز»

دسترسی سریع